Návštěvní řád

Ubytovací řád platný od 15.09. 2021

Ubytovací řád

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.
 • Minimální délka ubytování činní 2 noci.
 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 15 hodin.
 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host ubytovateli ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii.
 • Host obdrží svazek dvou klíčů, z nichž jeden je od vstupních dveří do ubytování druhý od pokoje.
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, ubytovatel si vyhrazuje právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců ubytování a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Za ubytování platí host rezervační zálohu ve výši 50% na účet ubytovatele a doplatek částky uhradí při příjezdu na místo ubytování.
 • Ubytovatel vyžaduje při příjezdu hostů zaplatit vratnou kauci ve výši 2.000 Kč (znečistění pokoje, poškození zařízení ztráta klíčů atd.).
 • V celém ubytování je wifi připojení zdarma.
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.).
 • V ubytování, především na pokojích je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před ubytovacím zařízením.
 • Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně personálu.
 • Při odchodu vždy host předává pokoj osobně ubytovateli.
 • V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách ubytování. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.
 • Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem prostoru ubytování. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech ubytování, nenese provozovatel ubytování u žádnou odpovědnost.
 • Parkování vozidel hostů je možné na vyhrazeném parkovišti u ubytování. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm.

 

 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 • Své domácí mazlíčky nechte prosím doma